اسپان باند (Spunbond):

پارچه اسپان باند در گروه منسوجات بی‌بافت و از جنس پلی‌پروپیلن است. اسپان باند به نام‌هاى پارچه‌ی یک‌بار مصرف، بى‌بافت، نبافته، لایه‌ی سوزنى، نبافته‌ی سوزنی و نبافته‌ی اسپان نیز شناخته می‌شود. این پارچه، مانند پارچه‌های معمول تاروپودی از الیاف انواع نخ نیست، بلکه از الیاف پرس تشکیل شده است.

این پارچه در تولید چای کیسه‌ای تا صنایع نظامی، پزشکی، صنعت کشاورزی، ساختمان، محیط زیست، بسته بندی و کاور، تولید صافی های صنعتی ، صنایع خودروسازی و .. کاربرد فراوانی دارد.

مصارف پزشکی

مشاهده

مصارف بهداشتی

مشاهده

مصارف غذایی

مشاهده

مصارف کشاورزی

مشاهده